Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Usługi PPOŻ SERWIS

OPINIA ---------------------

PPOŻ

Opinia ppoż. ocenia wpływ planowanych działań na zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz wyjaśnia wymagane z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego czynności dostosowawcze.

 Zakres raportu jest uzgadniany z klientem. Może on obejmować cały obiekt lub tylko poszczególne obszary lub zagadnienia. Niezależnie od zakresu opracowania, nasi eksperci dokonują kompleksowej analizy problemu i wskazują drogę postępowania.