Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Usługi PPOŻ SERWIS

Konserwacja ---------------------

legalizacja gaśnic

Gaśnice powinny być sprawdzane raz w roku lub częściej, jeśli producent w instrukcji techniczno-ruchowej urządzenia określił krótszy okres ważności. Okres ważności zależy również od środowiska, w którym gaśnica jest zainstalowana, na przykład od obecności niebezpiecznej atmosfery.

Czym jest legalizacja gaśnic?

Legalizacja gaśnic to nic innego jak okresowe kontrole, czyli regularne (coroczne) przeglądy w autoryzowanym miejscu ochrony przeciwpożarowej. Działania takie mają na celu zapewnienie, że w przypadku zagrożenia sprzęt jest sprawny i działa zgodnie z gwarancją producenta. Rutynowa konserwacja gaśnic jest prosta i szybka, ale wymaga wizyty u autoryzowanego specjalisty.

Gdy gaśnica jest uszkodzona:

W przypadku stwierdzenia wady gaśnicy podczas testowania, jest ona zabierana do warsztatu w celu naprawy, w takim przypadku dostarczana jest gaśnica zastępcza. Sprawność sprzętu sprawdza się poprzez naklejenie odpowiednich naklejek.

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.).

OFERTA ---------------------

CENOWA

Oferta cenowa świadczonych przez nas usług w wyżej wymienionym zakresie jest negocjowana indywidualnie z każdym Klientem, a jej wysokość uzależniona jest min. od ilości, typu gaśnic oraz lokalizacji obiektu.